Mitä tarkoitan julkaisemalla kaiken? 

Vain Karkkilassa oli susi

Sudeksi geenitestien perusteella ns. todennettuja eläimiä ei ole ollut kuin yksi yksilö, ja se oli karkkilalaisen ilmiantajan hallussa Karkkilassa. Orimattilan saunasta löydetyt eläimet ovat olleet koirasusia tai susitaustaisia koiria. Lopen pääepäillyn tilalta ei 9.1.2019 ratsiassa löydetty yhtäkään sutta tai sellaiseksi epäiltyä eläintä, eikä sen puoleen mitään todisteita törkeästä eläinsuojelurikoksestakaan. Yoda-nimisestä mustasta koirasta/koirasudesta on kiinnostuttu vasta myöhemmin, eikä sekään siten ollut vaikuttamassa pääepäillyksi jo ensiminuuteilta nimitetyn loppilaiskasvattajan kiinniottoon ja todisteiden puutteen valossa käsittämättömään  vangitsemispäätökseen.

.. ja tuo Karkkilan susieläin on vaihdettu

Karkkilan ilmiantaja on siis kertonut poliisille, että Yukon-niminen susi olisi loppilaisen kasvattajan eläin, ja että sen Alice-sisarus olisi lopetettu Lopen tilalla jo aiemmin. On totta, että Yukon-niminen koira/koirasusi on mennyt karkkilalaiselle loppilaiskasvattajan kautta jo vuonna 2017. Karkkilalainen ei nyt vain ole muka huomannut, että hänellä on hallussaan toista vuotta susi koiran sijaan? No ei kai, sillä Karkkilassa 9.1.2019 lopetettu susi ei ole ollut tuo jo vuonna 2017 sinne mennyt Yukon. Poliisi ei ole julkistanut yhtäkään kuvaa Karkkilassa lopetetusta eläimestä, eikä liittänyt kuvia edes esitutkintamateriaaliin. Sen sijaan poliisi esittää näinä ”susina” ainoastaan pentukuvia koirista/koirasusista nimeltä Alice ja Yukon vuodelta 2017.

Jos Karkkilan susi olisi todella ollut loppilaisen kasvattajan eläin, miksi se pitäisi lavastaa Yukon-nimiseksi eri eläimeksi? 

Eläimet eivät ole olleet huonokuntoisia

Yhtäkään eläintä ei ole lopetettu niiden väitetyn huonon kunnon vuoksi. Ei vaikka poliisi niin on valheellisesti tiedottanut muun muassa ”susien” osalta. Eläinsuojeluviranomaisten tarkastuskertomukset, kuulustelut, avausraportit ja valokuvat todistavat kaikkea muuta kuin törkeän eläinsuojelurikoksen olemassaoloa.

Koiriin kohdistuneista väkivallan teoista kuten hakkaamisista ja lyömisistä todistaa kaksi ihmistä – ne samat, jotka väittävät Karkkilan suden olevan Yukon-niminen eläin.

Esitutkinnan lukuisat lainvastaisuudet

Esitutkintaviranomaisen esteellisyys

Vangitseminen ja vangittuna pitäminen – Muun muassa valheelliset ja vääristellyt esitetyt vangitsemisperusteet, kuten läänineläinlääkärin toteamiksi väitettyjä asioita joita läänineläinlääkäri ei ole milloinkaan havainnut. Väitettyjen tietojen alkuperä, ehkä arvasitkin jo – samat henkilöt jotka väittävät Karkkilan suden olevan Yukon-niminen eläin.

Epäiltyjen epätasapuolinen kohtelu – Karkkilan ilmiantaja-haaran epäiltyjä on kohdeltu toisin kuin asian muita epäiltyjä. Heitä ei ole otettu kiinni, ei vangittu, ei takavarikoitu puhelimia/tietokoneita yms., he ovat jatkuvasti olleet tietoisia tutkinnan etenemisestä, tiesivät etukäteen tulevasta kotietsinnästä 9.1.2019 ja niin edelleen. Heidän osaltaan myös jätettiin syyttämättä epäillyistä rikoksista, vaikka samaan aikaan loppilaiskasvattajalla on eläinsuojelurikossyyte siitäkin, miten karkkilainen piti suttaan sille sopimattomissa tiloissa.

Lain vastainen televalvonta

Julkinen tiedottaminen esitutkinnasta – Poliisi on 16.1.2019 julkaisemastaan julkisesta tiedotteesta lähtien tiedottanut esitutkinnastaan poikkeuksellisen laajasti, pääepäillyksi nimettyä mustamaalaavasti ja jopa täysin valheellisesti.

Laillisen toimivallan puuttuminen: menettämisseuraamus (loppilaiskasvattajan koirien lopettaminen 28.1.2019)

Takavarikkomääräyksen väärentäminen jälkikäteen

Takavarikkomenettelyn lainvastaisuus

Laiton kotietsintä 28.1.2019

Laiton kotietsintä 21.5.2019

Pääepäillyn syyttömyyden puolesta puhuvien todisteiden puuttuminen esitutkinta-aineistosta

Poliisin väärentämät todisteet

Epämääräiset poliisin itse laatimat todisteet (alkuperäisasiakirjojen sijasta)

Rauhoitetun suden laiton lopettaminen

Yhteistyöviranomaisten kanssa yhteinen lainvastainen menettely

Muutoin epäasianmukaiset ja kyseenalaiset menettelyt – Asian vireilletulo Helsingin poliisissa, vaikka mikään väitetty rikos ei ole tapahtunut miltään osin eikä kukaan epäilty asu Helsingin poliisin toimialueella. Hietalan epävirallinen ”kotietsintä” Karkkilan kohteeseen 2.1.2019 ennen asian virallista vireilletuloa. Koko tutkintakokonaisuus näyttää suuntautuneen ilmeisen paljon sellaisen epävirallisen tiedon perusteella, jota Karkkilan epäilty on poliisille antanut.

Esitutkintojen keinotekoinen erottaminen – ”Pääasia”, Karkkilan ja Orimattilan haarat ovat eri kokonaisuuksina.

Epäasianmukaiset kuulustelumenettelyt – asiassa epäiltyjen rikosten kannalta keskeisiä todistajia on kuultu ETL 7:1 vastaisesti ilman henkilökohtaista läsnäoloa kuulustelussa. Menettelyllä on poistettu pääepäiltyä vastaan todistavalta kuulusteltavalta riski syyllistyä rikoslain tarkoittamaan Perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä.