Lain vastainen televalvonta

Poliisi on käyttänyt tutkinnanjohtaja Hietalan 31.1.2019 ”törkeän eläinsuojelurikoksen” nimikkeellä Helsingin käräjäoikeudelta hakemaa pääepäiltyyn kohdistuvaa pakkokeinolupaa  (takautuva televalvonta) lain ja luvan vastaisesti hankkiakseen näyttöä salakuljetus- ja luonnonsuojelurikoksesta, johon tarkoitukseen lupaa ei voida myöntää ja joihin nimikkeisiin televalvonnalla saatua tietoa ei saa lain mukaan käyttää edes ylimääräisenä tietona. (PKL 10:6 ja 10:56)

Epäilty ”törkeä eläinsuojelurikos” on epäilyn mukaan tapahtunut kokonaisuudessaan epäillyn kotona Lopen tilalla, eikä sen selvittämiseen ole tarvittu televalvontaa. Hietala on tietoisesti hakenut pakkokeinoluvan  käyttämällä väärää rikosnimikettä, jolla on PKL 10:6 edellyttämä vähintään 4 vuoden rangaistusmaksimi.

Lain edellyttämät kirjaukset ylimääräisen tiedon käyttämisestä puuttuvat kokonaan esitutkintapöytäkirjasta ja haastehakemuksesta. (PKL 10:56:ssä mainitut lainkohdat)

Karkkila 5.1.2019

Karkkilan suden hallussapitäjänainen pyytää näillä 5.1.2019 nauhoitetuilla äänitteillä keskustelun toista osapuolta kertomaan poliisille loppilaiskasvattajan ”sudenhankinta-aikeista” ja mahdollisista hankkimisreiteistä, jotta ei näyttäisi siltä että hän yrittää lavastaa loppilaiskasvattajaa.

Vapaasti suomennettu osa sanomisista, nauhalla alkuperäinen englanniksi.

 ”He kysyivät tietäisinkö minä mistä hän olisi saanut eläimet ja annoin pari nimeä joista uskon että he ovat pentuvälittäjiä tai jotain sellaisia Venäjällä mutta kuten sanoin en tiedä tarkkaa henkilöä joten.. luulen että se ehkä auttaisi, umm.. en tiedä haluatko sekaantua, antaisit tavallaan jonkunlaisen todistuksen että hän on kysellyt sinulta kontakteja saada susia, koska se tavallaan ottaisi, miten sen ilmaisisi, jonkin verran painetta pois minulta, että tämä ei näytä vain siltä että yritän lavastaa L:n tai sellaista. Että se ei ole vain minulta. R tukee minua suden osalta, tiedäthän, mutta olen vain vähän huolestunut. Koska se on Suomen poliisi ja he eivät oikeastaan tiedä mitä tekevät.”

”Joo anna vain heille puhelinnumeroni.”

”Okei, kun he saapuvat. Luulen että pääasia olisi, ei keskittyä siihen mitä täällä on meneillään nyt, vaan keskittyä asioihin joita olet kuullut tai mitä kontakteja hänellä saattaisi olla.”

”Voin kertoa heille kaiken minkä tiedän mistä saa sudenpentuja.”

”Se olisi hienoa. Mainitsin jo tämän naisen Mila, mutta se auttaisi että muut ihmiset myös tavallaan tukisivat minua tässä, katsotaan nyt.”

Karkkila 2.1.2019

Seuraava lainaus on poliisin tiedotteesta 16.1.2019:

Poliisi sai tammikuun alussa vihjeen, että Kanta-Hämeessä asuvalla henkilöllä on hallussaan mahdollisesti aitoja susia. Luonnonvaraisen eläimen hallussapito on rikos. Helsingin poliisilaitoksessa viime syksystä asti toiminut eläimiin liittyviin rikoksiin kohdistunut tutkintaryhmä alkoi selvittää vihjettä.

‒ Kävi ilmi, että henkilö on toimittanut eläimen tai eläimiä tuttaviensa luokse ”piiloon”. Päädyimme lopulta tekemään kotietsinnän kolmeen eri kohteeseen Etelä-Suomessa.

Esitutkintamateriaalin mukaan poliisille olisi 2.1.2019 asiaan kytkeytymätön henkilö ilmoittanut, että ystävänsä Karkkilassa epäilee hänellä olevan hallussaan luonnonvarainen susi, ja että sen kuitenkin omistaisi Lopella asuva koirasusikasvattaja. Susi on tullut karkkilalaisille jo vuonna 2017, mutta vasta nyt he ovat alkaneet epäillä sen olevan susi.

Asia esitetään siten kuin tämä ilmoittaja välittäisi ystävänsä kertomia asioita poliisille, kuten sen että susia olisi piilotettu muuallekin, ja poliisi päätyisi näiden vihjeiden perusteella tekemään kolme kotietsintää 9.1.2019 Karkkilaan, Lopelle ja Orimattilaan.

Ilmoittajaa kuullaan myöhemmin myös todistajana ja hän kertoo kuulustelussaan, miten hän itse, muutamat muut ihmiset sekä Anne Hietala kävivät 2.1.2019 Karkkilassa katsomassa tätä sudeksi epäiltyä eläintä. Muualle esitutkintaan tätä tietoa ei ole kirjattu millään tavoin asian selvittämisen osana. Karkkilalaiset ovat myöhemmin tutkinnan virallisesti alettua olleet rikoksesta epäillyn asemassa (luonnonsuojelurikos).

 Asia on tullut vireille tutkintailmoituksen mukaan kuitenkin vasta 7.1.2019.  Tutkinnanjohtajana aloitti sama rikoskomisario Anne Hietala Helsingin eläimiin kohdistuvien rikosten tutkintaryhmästä, joka oli jo päiviä aiemmin vapaa-ajallaan käynyt kyläilemässä Karkkilan sutta ihmettelemässä.

Poliisin tiedotteesta 16.1.2019:

Kaikki kolme eläintä, joiden epäillään olleen aitoja susia, jouduttiin lopettamaan välittömästi niiden kokeman kärsimyksen ja huonon kunnon vuoksi.

Anne Hietala ei ole 2.1.2019 ollut lainkaan huolissaan tämän näkemänsä suden kunnosta. 9.1.2019 se on kuitenkin ollut niin huonossa kunnossa, että on pitänyt välittömästi lopettaa? Näin halusi poliisi julkisuuteen tiedottaa sen jälkeen kun on mennyt ampumaan epäilemiään rauhoitettuja eläimiä.

Puhelut ja äänitteet käynnin aiheesta

Nauhotteilla puhuu karkkilalainen nainen, jonka hallusta susi löydettiin.

Klippi 1 – Edellisyöltä, nainen kertoo ketä hänen luokseen on huomenna tulossa ja missä merkeissä

Klippi 2 – Puhelu käynnin jälkeen

Klippi 3 – On ollut tietoinen vierailijoiden tulosta

Klippi 4 – Kuvailee kuinka on saanut selittää omin sanoin tilanteen, Hietala & kumppanit ovat olleet paikalla jopa pari tuntia. Lisäksi ovat lähettäneet sähköpostitse tietoja.

Klippi 5 – Sähköpostissa on ollut ”kaikki yksityiskohdat”

Klippi 6 – Sähköposti on ollut ilmeisen kattava ja pitkä.

 

Hietala kiistää saaneensa äänitteissä kuvailtuja sähköposteja

”Minulle tai meille esitutkintaan ei ole tullut koskaan tällaista viestiä mitä pyydätte”

Esitutkinnoissa on ollut mukana esteellinen esitutkintaviranomainen

Helsingin poliisin rikoskomisario Saara Asmundela on osallistunut esteellisenä epäiltyä koskevaan esitutkintaan, vaikka on toiminut samaan aikaan hallituksen varapuheenjohtajana Eläinten Auttajat ry -nimisessä yhdistyksessä. Eläinten Auttajat ry:n Onnentassu-niminen lemmikkihotelli on epäillyn koirahoitolayrityksen paikallinen kilpailija.

Rikoskomisario Saara Asmundela on aktiivisesti osallistunut esitutkintaan, vangitsemisoikeudenkäynteihin ja muun muassa epäillyn eläinten takavarikkoa ja turvaamistoimipyyntöä koskeneeseen oikeudenkäyntiin. Epäillyn maine ja sitä kautta koirahoitolayritys on tuhottu 16.1.2019 alkaneella poliisin mittavalla ja valheellisella julkisella tiedottamisella, sekä 28.1.2019 epäillyn yli 30 koiran laajasti tiedotetulla tappamisella, joista epäilty on ollut helposti tunnistettavissa.

Epäillyn koirahoitolatoiminnan ja maineen tuhoamisesta on suoraan hyötynyt Eläinten Auttajat ry:n Onnentassu-hoitola. Osa epäillyn eläimistä siirrettiin viranomaistoimin Onnentassulle sen jälkeen kun epäilty oli vangittu.